Technologie

VTH-zaaksysteem

Het VTH-zaaksysteem is gekoppeld met de samenwerkingsfunctionaliteit van het DSO. De samenwerkingsruimte in het VTH-/zaaksysteem is ingericht en de werking (samenwerkingen en actieverzoeken starten en afsluiten, zaken aanmaken) is voor alle gebruikers en ketenpartners duidelijk.
Toelichting
Om efficiënt tussen organisaties samen te werken is een landelijke samenwerkingsfunctionaliteit beschikbaar. Er zijn afspraken gemaakt over de producten die organisaties elkaar (kunnen) leveren. Ook zijn er afspraken gemaakt over de archivering van alle documenten.
Voor meer informatie, zie: Omgevingswet - ZTC en PDC (Pleio)
Bewust van taak/verandering
Plan gemaakt (tijd, budget, capaciteit)
Is ontwikkeld
Getest / getoetst / getraind
Vastgesteld en verankerd in de lijn
Mijlpaal Niet gestart Mee bezig Afgerond
Bewust van taak/verandering
Plan gemaakt (tijd, budget, capaciteit)
Is ontwikkeld
Getest / getoetst / getraind
Vastgesteld en verankerd in de lijn
Actie(s)