Technologie

TAM-IMRO standaarden

Technisch/functionele aanpassingen zijn gedaan aan huidige bestemmingsplansoftware, zodat de gemeente in staat is om het omgevingsplan op te maken in de TAM-IMRO standaarden bij inwerkingtreding van de Omgevingswet.
Toelichting
Voor meer informatie, zie: TAM-IMRO voor gemeenten
Bewust van taak/verandering
Plan gemaakt (tijd, budget, capaciteit)
Is ontwikkeld
Getest / getoetst / getraind
Vastgesteld en verankerd in de lijn
Mijlpaal Niet gestart Mee bezig Afgerond
Bewust van taak/verandering
Plan gemaakt (tijd, budget, capaciteit)
Is ontwikkeld
Getest / getoetst / getraind
Vastgesteld en verankerd in de lijn
Actie(s)