Technologie

Systeem­rapportages

Systeemrapportages zijn beschikbaar om sturing te geven aan de voor de Omgevingswet en Wkb belangrijke aspecten. Denk hierbij aan bijvoorbeeld doorlooptijden, uitstaande adviesaanvragen en afhankelijkheden tussen meldingen, vergunningen en informatieplichten.
Toelichting
De VTH-software beschikt over de functionaliteit om zelf de rapportage te tonen of over de mogelijkheid om gegevens aan andere software aan te leveren.
Bewust van taak/verandering
Plan gemaakt (tijd, budget, capaciteit)
Is ontwikkeld
Getest / getoetst / getraind
Vastgesteld en verankerd in de lijn
Mijlpaal Niet gestart Mee bezig Afgerond
Bewust van taak/verandering
Plan gemaakt (tijd, budget, capaciteit)
Is ontwikkeld
Getest / getoetst / getraind
Vastgesteld en verankerd in de lijn
Actie(s)