Technologie

Koppeling VTH software

De VTH-software is gekoppeld met het DSO en aangepast op de Omgevingswet en de Wkb. De gemeente is in staat om vergunningen, meldingen en informatieplichten op een goede wijze te ontvangen en af te handelen binnen wettelijke termijnen (zaakgericht werken).
Toelichting
De ontvangen verzoeken worden op een zaakgerichte wijze behandeld. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van zaaktypen die zijn opgenomen in de Zaaktypecatalogus Omgevingswet (ZTC Ow).
Voor meer informatie, zie: Omgevingswet - ZTC en PDC (Pleio)
Bewust van taak/verandering
Plan gemaakt (tijd, budget, capaciteit)
Is ontwikkeld
Getest / getoetst / getraind
Vastgesteld en verankerd in de lijn
Mijlpaal Niet gestart Mee bezig Afgerond
Bewust van taak/verandering
Plan gemaakt (tijd, budget, capaciteit)
Is ontwikkeld
Getest / getoetst / getraind
Vastgesteld en verankerd in de lijn
Actie(s)