Technologie

Informatie opslaan en archiveren

Het is duidelijk of en welke gegevens/informatie in de nieuwe of aangepaste software duurzaam toegankelijk moeten zijn en waar dit gearchiveerd wordt kijkend naar de Archiefwet.
Toelichting
In principe moeten archiefbescheiden bewaard blijven van organisatieonderdelen die, binnen het kader van verleende bevoegdheden, daarvoor de verantwoordelijkheid dragen. Dit zal doorgaans het organisatieonderdeel zijn, dat de beslissing over de zaak heeft genomen.
Voor meer informatie, zie: Selectielijst gemeenten en intergemeentelijke organen 2020 (pdf)
Bewust van taak/verandering
Plan gemaakt (tijd, budget, capaciteit)
Is ontwikkeld
Getest / getoetst / getraind
Vastgesteld en verankerd in de lijn
Mijlpaal Niet gestart Mee bezig Afgerond
Bewust van taak/verandering
Plan gemaakt (tijd, budget, capaciteit)
Is ontwikkeld
Getest / getoetst / getraind
Vastgesteld en verankerd in de lijn
Actie(s)