Processen

Wkb

Processen ten aanzien van Wkb meldingen en informatieplichten zijn qua proces uitgewerkt en ingericht in het VTH-/zaaksysteem. De rol en afbakening van taken van medewerkers van vergunningen en Toezicht en Handhaving bij de beoordeling van de verschillende Wkb meldingen en documenten is besproken en vastgelegd in het proces en het systeem. De wijze van communiceren met de kwaliteitsborgers is duidelijk, hier zijn duidelijke afspraken over gemaakt.
Toelichting
Er zijn afspraken gemaakt wat vergunningverleners doen in de beoordeling van de melding(en) en wanneer de rol van de toezichthouder start. De toezichthouder kent het T&H beleid en weet wanneer er gehandeld moet worden naar aanleiding van binnengekomen meldingen, informatieplichten en extra opgevraagde informatie. Verder zijn er afspraken gemaakt met de kwaliteitsborgers over de wijze van communiceren voor alles behalve de strijdigheidsmelding (dit is een informatieplicht in DSO).
Voor meer informatie, zie wegwijzers 7 en 13: Wegwijzer 7 - Vergunningverlening aangepast op de Wkb en Wegwijzer 13 - Toezicht en handhaving aangepast aan de Wkb
Bewust van taak/verandering
Plan gemaakt (tijd, budget, capaciteit)
Is ontwikkeld
Getest / getoetst / getraind
Vastgesteld en verankerd in de lijn
Mijlpaal Niet gestart Mee bezig Afgerond
Bewust van taak/verandering
Plan gemaakt (tijd, budget, capaciteit)
Is ontwikkeld
Getest / getoetst / getraind
Vastgesteld en verankerd in de lijn
Actie(s)