Processen

Vergunningen­proces

Het vergunningenproces en afhandelen van meldingen en informatieplichten zijn aangepast op de eisen van de Omgevingswet en de Wkb. Vergunningen, meldingen en informatieplichten behorende bij één aanvraag worden gerelateerd/gekoppeld, ook als deze bij ketenpartners zijn ingediend. Hiermee vindt regie op het totaal plaats.
Toelichting
Je herkent samenloop bij losse (aanvullende) verzoeken van vergunningen, meldingen en informatieplichten als de provincie het bevoegd gezag (complexe bedrijven) is en als er activiteiten in beperkingengebieden plaatsvinden zoals het geval bij een spoor, waterschap en Rijkswaterstaat.
Bewust van taak/verandering
Plan gemaakt (tijd, budget, capaciteit)
Is ontwikkeld
Getest / getoetst / getraind
Vastgesteld en verankerd in de lijn
Mijlpaal Niet gestart Mee bezig Afgerond
Bewust van taak/verandering
Plan gemaakt (tijd, budget, capaciteit)
Is ontwikkeld
Getest / getoetst / getraind
Vastgesteld en verankerd in de lijn
Actie(s)