Processen

Toezicht- en Handhavings­proces

De gemeente heeft het Toezicht- en Handhavingsproces afgestemd op de eisen van de Omgevingswet en WKb in samenwerking met uitvoeringsorganisaties en andere bevoegde gezagen. Toezicht en Handhaving wordt betrokken bij de totstandkoming van beleid en regels en geeft advies met betrekking tot handhaafbaarheid.
Toelichting
Het toezicht en handhavingsproces is, conform de Omgevingswet en de Wkb, uitgewerkt en bekendgemaakt bij iedereen. Deze processen zijn ingericht in het VTH-/zaaksysteem. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt hoe de toezichthouder betrokken kan worden bij het opstellen en aanpassen van de regels in het omgevingsplan of in andere beleidsstukken (adviesrol in de beleidscyclus).
 
Voor meer informatie, zie: Landelijke Handhavingsstrategie Omgevingsrecht vastgesteld.
Bewust van taak/verandering
Plan gemaakt (tijd, budget, capaciteit)
Is ontwikkeld
Getest / getoetst / getraind
Vastgesteld en verankerd in de lijn
Mijlpaal Niet gestart Mee bezig Afgerond
Bewust van taak/verandering
Plan gemaakt (tijd, budget, capaciteit)
Is ontwikkeld
Getest / getoetst / getraind
Vastgesteld en verankerd in de lijn
Actie(s)