Processen

Proces verkennen en begeleiden

Het proces verkennen en begeleiden initiatief, inclusief een goede triage aan de voorkant, is geïmplementeerd. Informatiesystemen ondersteunen de processtappen, medewerkers kennen hun taak en er wordt op een goede wijze samengewerkt in de keten (bijvoorbeeld omgevingstafel). Initiatiefnemers worden indien nodig bij complexe, minder complexe en eenvoudige aanvragen ondersteund. De wijze waarop ketenpartners/uitvoeringsorganisaties samenwerken is ingericht.
Toelichting
Het proces is uitgewerkt (op basis van het werkende proces van de VNG) en toegankelijk gemaakt voor iedereen. Daarnaast is het raadzaam om duideljke afspraken te maken met ketenpartners over de samenwerking via de samenwerkingsfunctionaliteit van het DSO, de samenwerkingsruimte van het VTH-/zaaksysteem en over de eventuele omgevingstafel(s).
Voor meer informatie, zie: Werkende processen
Bewust van taak/verandering
Plan gemaakt (tijd, budget, capaciteit)
Is ontwikkeld
Getest / getoetst / getraind
Vastgesteld en verankerd in de lijn
Mijlpaal Niet gestart Mee bezig Afgerond
Bewust van taak/verandering
Plan gemaakt (tijd, budget, capaciteit)
Is ontwikkeld
Getest / getoetst / getraind
Vastgesteld en verankerd in de lijn
Actie(s)