Processen

Monitoring

De monitoringprocessen van de basisgeluidsemissie, plan-MER, luchtkwaliteit, afvalwater, geluidbelastingkaarten, externe veiligheid (het aanleveren van de benodigde gegevens) en eventuele industrie geluidproductieplafonds zijn ingeregeld.
Toelichting
Dit zijn deels al bestaande verplichtingen, maar deels ook nieuwe. Indien de gemeente omgevingswaarden heeft vastgesteld, zijn de monitoringprocessen eveneens opgesteld en ingeregeld. Daarbij kan het keuze zijn om dit zelf te doen of uit te besteden aan omgevingsdienst of extern bureau. Zie ook Wegwijzer 20 - Monitoring en evaluatie ingericht.
Bewust van taak/verandering
Plan gemaakt (tijd, budget, capaciteit)
Is ontwikkeld
Getest / getoetst / getraind
Vastgesteld en verankerd in de lijn
Mijlpaal Niet gestart Mee bezig Afgerond
Bewust van taak/verandering
Plan gemaakt (tijd, budget, capaciteit)
Is ontwikkeld
Getest / getoetst / getraind
Vastgesteld en verankerd in de lijn
Actie(s)