Processen

Locatie specifieke omstandig­heden

In het kader van de Wkb zijn locatie specifieke omstandigheden inzichtelijk gemaakt zodat initiatiefnemers en kwaliteitsborgers hiermee rekening houden bij de risicobeoordeling.
Toelichting
De bijzondere lokale omstandigheden zijn bekendgemaakt op bijvoorbeeld de website van de gemeente (er zijn geen regels over wijze van bekendmaken, maar informatie moet toegankelijk zijn voor externe kwaliteitsborgers).
Voor meer informatie, zie: Bijzondere lokale omstandigheden
Bewust van taak/verandering
Plan gemaakt (tijd, budget, capaciteit)
Is ontwikkeld
Getest / getoetst / getraind
Vastgesteld en verankerd in de lijn
Mijlpaal Niet gestart Mee bezig Afgerond
Bewust van taak/verandering
Plan gemaakt (tijd, budget, capaciteit)
Is ontwikkeld
Getest / getoetst / getraind
Vastgesteld en verankerd in de lijn
Actie(s)