Processen

BOPA's

BOPA’s (buitenplanse omgevingsplanactiviteit) worden op gestructureerde wijze afgehandeld. Beoordeling, informatie aanlevering aan het DSO en publicatie activiteiten zijn ingeregeld. BOPA’s worden vastgelegd en teruggekoppeld aan het omgevingsplanteam voor verwerking op termijn.
Toelichting
De BOPA's worden behandeld in het reguliere vergunningenproces, waarbij er afspraken zijn over wie de BOPA kan beoordelen. Hiervoor zijn verschillende expertises nodig. Het publiceren van de BOPA's is ook ingeregeld, hiervoor moeten er meer gegevens worden aangeleverd dan bij een OPA publicatie. Verder zijn er afspraken gemaakt hoe de BOPA's verwerkt gaan worden in de cyclus van de wijzigingen van het omgevingsplan.
 
Voor meer informatie, zie: De BOPA.
Bewust van taak/verandering
Plan gemaakt (tijd, budget, capaciteit)
Is ontwikkeld
Getest / getoetst / getraind
Vastgesteld en verankerd in de lijn
Mijlpaal Niet gestart Mee bezig Afgerond
Bewust van taak/verandering
Plan gemaakt (tijd, budget, capaciteit)
Is ontwikkeld
Getest / getoetst / getraind
Vastgesteld en verankerd in de lijn
Actie(s)