Processen

Behandel­dienst

Indien gemeente en omgevingsdienst overeengekomen zijn dat verzoeken (vergunningaanvragen, meldingen en informatieplichten) rechtstreeks naar de omgevingsdienst moeten gaan zijn behandeldiensten in het DSO hierop ingesteld. Er zijn afspraken gemaakt over de wijze van het voeren van omgevingsoverleg (initiatievenproces), het publiceren van de aanvraag/melding en beschikking, eventuele legesheffing en archivering.
Toelichting
De behandeldiensten (per activiteit) zijn afgestemd met de omgevingsdienst en ingesteld in het DSO. Het is duidelijk hoe deze aangepast kunnen worden (via de toepasbare regels).
 
Voor meer informatie, zie: Behandeldiensten instellen.
Bewust van taak/verandering
Plan gemaakt (tijd, budget, capaciteit)
Is ontwikkeld
Getest / getoetst / getraind
Vastgesteld en verankerd in de lijn
Mijlpaal Niet gestart Mee bezig Afgerond
Bewust van taak/verandering
Plan gemaakt (tijd, budget, capaciteit)
Is ontwikkeld
Getest / getoetst / getraind
Vastgesteld en verankerd in de lijn
Actie(s)