Processen

Adviesrol raad

Het is duidelijk bij welke type aanvragen de raad een adviesrol heeft. Met de raad zijn afspraken gemaakt hoe (bindend) advies binnen de juridische termijnen wordt gegeven. Bijvoorbeeld gedurende zomerreces.
Toelichting
Enkele voorbeelden van uitgangspunten of afspraken zijn:
  • Hoe zorgen we ervoor dat het advies binnen de wettelijke termijn van 8 weken verkregen wordt (bijvoorbeeld door het instellen van raadswerkgroepen of commissies met mandaat die frequenter bij elkaar komen).
  • Delegatie naar college
  • Heroverweging adviesrecht bij te zware belasting gemeenteraad
  • Monitoring voortgang en aansturing raad
  • Afspraken over het zomerreces
Bewust van taak/verandering
Plan gemaakt (tijd, budget, capaciteit)
Is ontwikkeld
Getest / getoetst / getraind
Vastgesteld en verankerd in de lijn
Mijlpaal Niet gestart Mee bezig Afgerond
Bewust van taak/verandering
Plan gemaakt (tijd, budget, capaciteit)
Is ontwikkeld
Getest / getoetst / getraind
Vastgesteld en verankerd in de lijn
Actie(s)