Omgevingsvisie en programma

Thema’s omgevings­visie

Er zijn strategische keuzes gemaakt daar waar thema’s knellen in de beperkte fysieke leefomgeving. Het is duidelijk gemaakt in de omgevingsvisie hoe de gemeente haar strategische doelen wil verwezenlijken (bijvoorbeeld gebiedsprogramma’s onder de Omgevingswet). Het is duidelijk welk thematisch en sectoraal beleid (bijvoorbeeld wonen, energie, groen etcetera) opgaat in de omgevingsvisie en welk thematisch/sectoraal beleid komt te vervallen bij vaststelling.
Bewust van taak/verandering
Plan gemaakt (tijd, budget, capaciteit)
Is ontwikkeld
Getest / getoetst / getraind
Vastgesteld en verankerd in de lijn
Mijlpaal Niet gestart Mee bezig Afgerond
Bewust van taak/verandering
Plan gemaakt (tijd, budget, capaciteit)
Is ontwikkeld
Getest / getoetst / getraind
Vastgesteld en verankerd in de lijn
Actie(s)