Omgevingsvisie en programma

Sturings­filosofie

Het is duidelijke welke sturingsfilosofie de gemeente heeft ten aanzien van maatschappelijke opgaven, kernkwaliteiten en rolneming bij bijvoorbeeld projecten. Dit is vertaald naar een plan van aanpak om te komen tot een omgevingsvisie, waarin aandacht is voor de participatieaanpak, rol van de raad, vaststelling en tussentijdse mijlpalen.
Toelichting
Aan de omgevingsvisie wordt een hoofdstuk/paragraaf toegevoegd met de beoogde sturingsfilosofie (voorheen uitvoeringsparagraaf). Bijvoorbeeld: aangeven of doelen mbv programma's of andere middelen/inzet zoals projecten/subsidies worden gehaald en wie daarbij wordt betrokken.
Bewust van taak/verandering
Plan gemaakt (tijd, budget, capaciteit)
Is ontwikkeld
Getest / getoetst / getraind
Vastgesteld en verankerd in de lijn
Mijlpaal Niet gestart Mee bezig Afgerond
Bewust van taak/verandering
Plan gemaakt (tijd, budget, capaciteit)
Is ontwikkeld
Getest / getoetst / getraind
Vastgesteld en verankerd in de lijn
Actie(s)