Omgevingsvisie en programma

Omgevingsvisie centraal

De beleidsafdeling stelt bij het maken van nieuw beleid de omgevingsvisie centraal in plaats van thematisch/sectoraal beleid. Afspraken en rollen zijn uitgewerkt in het beleidsproces en ingebed in de organisatie.
Toelichting
Wanneer een vergunning voor buitenplanse omgevingsactiviteit wordt afgewogen, of sectoraal/gebiedsgericht ruimtelijk beleid of een programma wordt opgesteld, of een wijzigingsbesluit omgevingsplan wordt genomen, worden de uitgangspunten en doelen in de omgevingsvisie in de beargumentatie (zoals in de evenwichtige functietoedeling) meegenomen. Bestuurders en de samenleving weten zo of wordt afgeweken van de omgevingsvisie of niet. Voorbeeld: in de evenwichtige functietoedeling of andere onderbouwingen van plannen en beleid wordt benoemd of aan de omgevingsvisie wordt voldaan.
Bewust van taak/verandering
Plan gemaakt (tijd, budget, capaciteit)
Is ontwikkeld
Getest / getoetst / getraind
Vastgesteld en verankerd in de lijn
Mijlpaal Niet gestart Mee bezig Afgerond
Bewust van taak/verandering
Plan gemaakt (tijd, budget, capaciteit)
Is ontwikkeld
Getest / getoetst / getraind
Vastgesteld en verankerd in de lijn
Actie(s)