Omgevingsplan

Wijzigen omgevings­plan

Het is mogelijk om het omgevingsplan te wijzigen bij inwerkingtreding. In eerste instantie van tijdelijk naar nieuw omgevingsplan in de nieuwe plansoftware conform STOP/TPOD standaarden of in de oude software conform TAM-IMRO.
Toelichting
Het gaat hier om het kúnnen wijzigen van het omgevingsplan. Zie ook: Wijzigen omgevingsplan
Bewust van taak/verandering
Plan gemaakt (tijd, budget, capaciteit)
Is ontwikkeld
Getest / getoetst / getraind
Vastgesteld en verankerd in de lijn
Mijlpaal Niet gestart Mee bezig Afgerond
Bewust van taak/verandering
Plan gemaakt (tijd, budget, capaciteit)
Is ontwikkeld
Getest / getoetst / getraind
Vastgesteld en verankerd in de lijn
Actie(s)