Omgevingsplan

Overgang naar omgevings­plan

De gemeente heeft rekening gehouden met de overgang van WRO/ WABO (bestemmingsplannen) naar omgevingsplan. Gestarte bestemmingsplanprocedures onder de WRO kunnen alleen worden afgemaakt onder het huidige recht na inwerkingtreding indien het als ontwerp ter inzage is gelegd. Er zijn maatregelen genomen, zodat projecten in de fysieke leefomgeving niet stil komen te liggen. Vanuit de vraag: kan het leveren van een juridische basis via het huidige recht, via een BOPA of moet dit via een wijziging van het omgevingsplan?
Toelichting
De voorbereiding van een ontwerp bestemmingsplan is een zorgvuldig proces. Dat kan om diverse redenen vertraging oplopen. Mocht dat risico bestaan dan is het nodig om in de voorbereiding de nieuwe rekenmethoden en eisen vanuit de Omgevingswet mee te nemen. Dit heeft extra onderzoekskosten tot gevolg maar voorkomt vertraging in het proces.
Bewust van taak/verandering
Plan gemaakt (tijd, budget, capaciteit)
Is ontwikkeld
Getest / getoetst / getraind
Vastgesteld en verankerd in de lijn
Mijlpaal Niet gestart Mee bezig Afgerond
Bewust van taak/verandering
Plan gemaakt (tijd, budget, capaciteit)
Is ontwikkeld
Getest / getoetst / getraind
Vastgesteld en verankerd in de lijn
Actie(s)