Omgevingsplan

Opgaan in omgevings­plan

Besloten is welk beleid, verordeningen, instructies en instructieregels etcetera opgaan in het omgevingsplan en welke (delen van) verordeningen komen te vervallen.
Toelichting
Veel gemeenten hebben dit voorbereid door een Verordening Fysieke Leefomgeving vast te stellen. Voor meer informatie, zie: Verordeningen en omgevingsplan
Wat betreft de hemelwaterverordening is het advies om deze vóór inwerkingtreding aan te passen. Voor meer informatie, zie: Aanpassen hemelwaterverordening vóór start Omgevingswet
Bewust van taak/verandering
Plan gemaakt (tijd, budget, capaciteit)
Is ontwikkeld
Getest / getoetst / getraind
Vastgesteld en verankerd in de lijn
Mijlpaal Niet gestart Mee bezig Afgerond
Bewust van taak/verandering
Plan gemaakt (tijd, budget, capaciteit)
Is ontwikkeld
Getest / getoetst / getraind
Vastgesteld en verankerd in de lijn
Actie(s)