Omgevingsplan

Geometrieën van werkings­gebieden, annotaties en wijzigingen

De geometrieën van werkingsgebieden, annotaties en wijzigingen (conform standaarden) kunnen opgemaakt en onderhouden worden in de plansoftware.
Toelichting
Annotaties moeten gemaakt worden als een vergunnings-, meldings- of informatieplicht wordt opgenomen in het Omgevingsplan. Ook het aanmaken, beheren en aanleveren van werkingsgebieden moet beheerd worden om een wijziging te kunnen laten vaststellen.
Voor meer informatie, zie: Annotaties en toepasbare regels
Bewust van taak/verandering
Plan gemaakt (tijd, budget, capaciteit)
Is ontwikkeld
Getest / getoetst / getraind
Vastgesteld en verankerd in de lijn
Mijlpaal Niet gestart Mee bezig Afgerond
Bewust van taak/verandering
Plan gemaakt (tijd, budget, capaciteit)
Is ontwikkeld
Getest / getoetst / getraind
Vastgesteld en verankerd in de lijn
Actie(s)