Omgevingsplan

Evenwichtige toedeling

De gemeente zorgt voor een ‘evenwichtige toedeling van functies aan locaties’ in het omgevingsplan. Hiertoe heeft ze in haar werkwijze waarborgen ingebouwd om hiervoor zorg te dragen.
Toelichting
Formuleer bij elke wijziging van het Omgevingsplan wat er verstaan wordt onder het begrip' 'evenwichtige toedeling van functies aan lokaties'. Indien nodig moet dit uitlegbaar zijn bij een rechterijke toetsing van de evenredigheid.
Bewust van taak/verandering
Plan gemaakt (tijd, budget, capaciteit)
Is ontwikkeld
Getest / getoetst / getraind
Vastgesteld en verankerd in de lijn
Mijlpaal Niet gestart Mee bezig Afgerond
Bewust van taak/verandering
Plan gemaakt (tijd, budget, capaciteit)
Is ontwikkeld
Getest / getoetst / getraind
Vastgesteld en verankerd in de lijn
Actie(s)