Mens

Vergunning­verleners

Vergunningverleners zijn opgeleid/bekend met de Omgevingswet en Wkb en kunnen de wet toepassen op concrete situaties. Zowel in het herkennen van activiteiten als ook het toepassen van de beoordelingscriteria. Daarnaast kunnen vergunningverleners werken met de regels uit het omgevingsplan. En zijn ze in staat de regels te raadplegen van andere bevoegde gezagen.
Toelichting
De vergunningverleners kennen de processen goed, maar zijn ook opgeleid in de inhoud van de Omgevingswet en de Wkb. Ze kennen de juridische regels goed om aanvragen te kunnen beoordelen.
Bewust van taak/verandering
Plan gemaakt (tijd, budget, capaciteit)
Is ontwikkeld
Getest / getoetst / getraind
Vastgesteld en verankerd in de lijn
Mijlpaal Niet gestart Mee bezig Afgerond
Bewust van taak/verandering
Plan gemaakt (tijd, budget, capaciteit)
Is ontwikkeld
Getest / getoetst / getraind
Vastgesteld en verankerd in de lijn
Actie(s)