Mens

Toezicht en Handhaving

Medewerkers die actief zijn in Toezicht en Handhaving zijn op de hoogte van de Omgevingswet en Wkb en weten wat hun rol in het proces is. Het is duidelijk wanneer en hoe de keten gevraagd kan worden om advies. Zij weten hoe en op welke wijze ze initiatiefnemers kunnen helpen en hoe dit past in de dienstverleningsprocessen van de gemeente.
Toelichting
De medewerkers van Toezicht en Handhaving weten wat er verandert in hun rol, vanwege onder andere meer vergunningvrij, middelvoorschriften en zorgplicht.
Bewust van taak/verandering
Plan gemaakt (tijd, budget, capaciteit)
Is ontwikkeld
Getest / getoetst / getraind
Vastgesteld en verankerd in de lijn
Mijlpaal Niet gestart Mee bezig Afgerond
Bewust van taak/verandering
Plan gemaakt (tijd, budget, capaciteit)
Is ontwikkeld
Getest / getoetst / getraind
Vastgesteld en verankerd in de lijn
Actie(s)