Mens

Overgangs­periode

Medewerkers Toezicht en Handhaving zijn in staat om de wet toe te passen. Ze kunnen in de overgangsperiode het omgevingsplan en de bruidsschatregels toepassen en weten om te gaan met de zorgplicht.
Toelichting
Medewerkers kunnen nog enkele jaren het onderscheid maken van het werken onder het oude stelsel en het nieuwe stelsel.
Zie ook: De bruidsschat
Bewust van taak/verandering
Plan gemaakt (tijd, budget, capaciteit)
Is ontwikkeld
Getest / getoetst / getraind
Vastgesteld en verankerd in de lijn
Mijlpaal Niet gestart Mee bezig Afgerond
Bewust van taak/verandering
Plan gemaakt (tijd, budget, capaciteit)
Is ontwikkeld
Getest / getoetst / getraind
Vastgesteld en verankerd in de lijn
Actie(s)