Mens

Intern nazorgteam

Medewerkers worden ondersteund als er vragen of knelpunten zijn ten aanzien van ICT, wetgeving, lokale regels, samenwerking en werkprocessen. Dit wordt ook actief opgehaald bij de uitvoering. Dit geldt zowel voor de Omgevingswet als de Wkb.
Toelichting
Denk bijvoorbeeld aan een multidisciplinair nazorgteam dat klaar staat om vragen van medewerkers bij de inwerkingtreding snel op te kunnen vangen en op gezette tijden na inwerkingtreding de uitvoering van de Omgevingswet te evalueren.
Bewust van taak/verandering
Plan gemaakt (tijd, budget, capaciteit)
Is ontwikkeld
Getest / getoetst / getraind
Vastgesteld en verankerd in de lijn
Mijlpaal Niet gestart Mee bezig Afgerond
Bewust van taak/verandering
Plan gemaakt (tijd, budget, capaciteit)
Is ontwikkeld
Getest / getoetst / getraind
Vastgesteld en verankerd in de lijn
Actie(s)