Mens

Initiatieven­proces

Medewerkers die actief zijn binnen het initiatievenproces zijn op de hoogte van de Omgevingswet en Wkb en kennen hun rol in het proces. Vanuit hun rol is het duidelijk wanneer en hoe de keten gevraagd kan worden om advies. Zij weten hoe en op welke wijze ze initiatiefnemers per doelgroep (bedrijf, inwoner, grootte project) ondersteunen binnen het dienstverleningsproces van de gemeente om te komen tot een goede aanvraag.
Toelichting
Het moet voor iedereen binnen de gemeente helder zijn welke afspraken er zijn gemaakt over het initiatievenproces, zoals de plek waar de eerste intake plaatsvindt, welke medewerkers initiatieven mogen begeleiden en hoe het totale proces doorlopen wordt. Daarbij moet het duidelijk zijn welke kennis en vaardigheden medewerkers in dit proces nodig hebben voor een goede behandeling van initiatieven.
Voor meer informatie over de VTH competentieprofielen, zie: Nieuwe VTH-competentieprofielen
Bewust van taak/verandering
Plan gemaakt (tijd, budget, capaciteit)
Is ontwikkeld
Getest / getoetst / getraind
Vastgesteld en verankerd in de lijn
Mijlpaal Niet gestart Mee bezig Afgerond
Bewust van taak/verandering
Plan gemaakt (tijd, budget, capaciteit)
Is ontwikkeld
Getest / getoetst / getraind
Vastgesteld en verankerd in de lijn
Actie(s)