Mens

Frontoffice

Frontofficemedewerkers kunnen werken met het DSO-LV. Ze kunnen veelvoorkomende eenvoudige vragen ten aanzien van de Omgevingswet en Wkb en het doen van een aanvraag zelf beantwoorden en zo initiatiefnemers helpen. Waar nodig kunnen ze antwoorden vinden in het helpcentrum en op Iplo.nl. Waar nodig weten ze hoe en wanneer ze hulp van de backoffice kunnen inschakelen.
Toelichting
Het KCC, frontoffice medewerkers (en soms ook backofficemedewerkers) weten hoe het Omgevingsloket werkt en hebben daar voldoende mee geoefend om vragen van burgers te kunnen beantwoorden. Daarnaast weten ze meer details te vinden op de IPLO site.
Voor meer informatie over oefenen met het Omgevingsloket, zie: Verschillende omgevingen van het Omgevingsloket
Bewust van taak/verandering
Plan gemaakt (tijd, budget, capaciteit)
Is ontwikkeld
Getest / getoetst / getraind
Vastgesteld en verankerd in de lijn
Mijlpaal Niet gestart Mee bezig Afgerond
Bewust van taak/verandering
Plan gemaakt (tijd, budget, capaciteit)
Is ontwikkeld
Getest / getoetst / getraind
Vastgesteld en verankerd in de lijn
Actie(s)