Mens

Bouwtechnische toetsing

Medewerkers bij Toezicht en Handhaving weten wat de veranderde rol is bij de bouwtechnische toetsing voor gevolgklasse 1 bouwwerken. Helder is of de uitvoering van de Wkb bij toezicht en handhaving of toch nog bij vergunningen ligt. Zij weten hoe Wkb-gerelateerde informatieplichten, meldingen en vergunningen samenhangen en kunnen daarop acteren.
Toelichting
De medewerkers van Toezicht en Handhaving zijn in staat en opgeleid om onder andere een risicobeoordeling en een dossier bevoegd gezag te kunnen beoordelen. Daarnaast weten ze wat er van de gemeente verwacht wordt wanneer de kwaliteitsborger een strijdigheid meldt.
Bewust van taak/verandering
Plan gemaakt (tijd, budget, capaciteit)
Is ontwikkeld
Getest / getoetst / getraind
Vastgesteld en verankerd in de lijn
Mijlpaal Niet gestart Mee bezig Afgerond
Bewust van taak/verandering
Plan gemaakt (tijd, budget, capaciteit)
Is ontwikkeld
Getest / getoetst / getraind
Vastgesteld en verankerd in de lijn
Actie(s)