Ketensamenwerking

Samenwerking Toezicht & Handhavings­keten

Het is duidelijk hoe en wanneer er samengewerkt wordt met ketenpartners in Toezicht en Handhavingsketen en hoe wordt omgegaan met informatievastlegging. Het is helder hoe wordt omgegaan met de dubbele handhavingsbevoegdheid. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over bijvoorbeeld toezichtstafels naar aanleiding van thema’s, vergunningsgerichte en/of gebiedsgerichte aanpak.
Toelichting
Er is afgestemd met de ketenpartners hoe er samengewerkt wordt binnen het toezichtproces. Dat kan per casus, thema of op basis van een toezichtplanning, maar kan ook door middel van reguliere afstemmomenten op locatie bij de gemeente.
Bewust van taak/verandering
Plan gemaakt (tijd, budget, capaciteit)
Is ontwikkeld
Getest / getoetst / getraind
Vastgesteld en verankerd in de lijn
Mijlpaal Niet gestart Mee bezig Afgerond
Bewust van taak/verandering
Plan gemaakt (tijd, budget, capaciteit)
Is ontwikkeld
Getest / getoetst / getraind
Vastgesteld en verankerd in de lijn
Actie(s)