Ketensamenwerking

Samenwerking initia­tieven­proces

Het is duidelijk hoe en wanneer er samengewerkt wordt met ketenpartners in het initiatievenproces over termijnen, ketenafstemming (omgevingstafel), financiële dekking, informatie uitwisseling, afspraken met betrekking tot advies met en zonder instemming en hoe te komen tot een integraal advies. Rollen en functies zijn helder benoemd en belegd.
Toelichting
De ketenpartners hebben aangegeven wanneer de gemeenten hen moeten consulteren voor advies, inclusief termijnen en wijze van advies verstrekken (voor zowel initiatievenproces als het vergunningenproces). Aandachtspunt: omdat de onlosmakelijkheid is losgelaten, is het belangrijk om zo snel mogelijk in het proces af te stemmen met partners welke andere toestemmingen er nodig zijn.
Bewust van taak/verandering
Plan gemaakt (tijd, budget, capaciteit)
Is ontwikkeld
Getest / getoetst / getraind
Vastgesteld en verankerd in de lijn
Mijlpaal Niet gestart Mee bezig Afgerond
Bewust van taak/verandering
Plan gemaakt (tijd, budget, capaciteit)
Is ontwikkeld
Getest / getoetst / getraind
Vastgesteld en verankerd in de lijn
Actie(s)