Ketensamenwerking

Overdracht bodem­taken

De gemeente heeft met partners afspraken gemaakt over de overdracht van bodemtaken, de regels en de bijbehorende middelen vanuit de provincie en is in staat om de overgedragen taken uit te (laten) voeren.
Toelichting
Onder de Omgevingswet wordt de gemeente bevoegd gezag voor alle activiteiten die in de bodem plaatsvinden. Dit gaat over het bouwen, graven, saneren, opslaan en toepassen van verontreinigde grond. Een deel daarvan wordt nu door de Provincie uitgevoerd en moet dus worden overgedragen.
Voor meer informatie, zie: Bodem in de Omgevingswet - dit verandert er
Bewust van taak/verandering
Plan gemaakt (tijd, budget, capaciteit)
Is ontwikkeld
Getest / getoetst / getraind
Vastgesteld en verankerd in de lijn
Mijlpaal Niet gestart Mee bezig Afgerond
Bewust van taak/verandering
Plan gemaakt (tijd, budget, capaciteit)
Is ontwikkeld
Getest / getoetst / getraind
Vastgesteld en verankerd in de lijn
Actie(s)