Ketensamenwerking

Integrale advies­tafels

Er zijn afspraken met ketenpartners (inclusief uitvoeringspartners) over deelname aan en rol binnen integrale adviestafels, waaronder een eventuele omgevingstafel. Onder andere over de frequentie, doel, resultaat, kostenverdeling en service.
Toelichting
Er zijn verschillende overlegtafels van toepassing, zowel binnen de gemeente zelf als in samenwerking met een deel van de regio of de hele regio. Er zijn duidelijke afspraken over de vorm, inhoud, agendering en structuur van deze tafels.
Bewust van taak/verandering
Plan gemaakt (tijd, budget, capaciteit)
Is ontwikkeld
Getest / getoetst / getraind
Vastgesteld en verankerd in de lijn
Mijlpaal Niet gestart Mee bezig Afgerond
Bewust van taak/verandering
Plan gemaakt (tijd, budget, capaciteit)
Is ontwikkeld
Getest / getoetst / getraind
Vastgesteld en verankerd in de lijn
Actie(s)