Ketensamenwerking

Ervaringen van VTH

In de keten zijn afspraken gemaakt hoe kennis en ervaringen van VTH-ers meegenomen wordt in beleid en de totstandkoming van het omgevingsplan. Denk daarbij aan knelpunten in de uitvoering, specifieke kennis van bepaalde gebieden en naleefgedrag van inwoners en bedrijven.
Bewust van taak/verandering
Plan gemaakt (tijd, budget, capaciteit)
Is ontwikkeld
Getest / getoetst / getraind
Vastgesteld en verankerd in de lijn
Mijlpaal Niet gestart Mee bezig Afgerond
Bewust van taak/verandering
Plan gemaakt (tijd, budget, capaciteit)
Is ontwikkeld
Getest / getoetst / getraind
Vastgesteld en verankerd in de lijn
Actie(s)