Ketensamenwerking

Afspraken monitoring

Er zijn door het bevoegd gezag (regionale) afspraken gemaakt om aanvragen op voortgang te monitoren bij regionale ketenpartners. Deze zijn vastgelegd en medewerkers werken conform deze afspraken.
Bewust van taak/verandering
Plan gemaakt (tijd, budget, capaciteit)
Is ontwikkeld
Getest / getoetst / getraind
Vastgesteld en verankerd in de lijn
Mijlpaal Niet gestart Mee bezig Afgerond
Bewust van taak/verandering
Plan gemaakt (tijd, budget, capaciteit)
Is ontwikkeld
Getest / getoetst / getraind
Vastgesteld en verankerd in de lijn
Actie(s)