Financiën

Financiële effecten

De gemeente kent of is bezig met de financiële effecten van de beleids– en inrichtingskeuzes ten aanzien van de veranderingen die de Omgevingswet en Wkb met zich meebrengen. Dit wordt actief meegenomen bij het maken van keuzes.
Toelichting
De veranderingen op korte termijn zijn verwerkt in de gemeentelijke begroting voor het komende jaar. Denk daarbij aan veranderingen in de legesstructuur (o.a. bouw en milieu), veranderende kosten en gewijzigde capaciteit door veranderende processen. Voor de beleidsontwikkeling op lange termijn bestaat een methode om de financiële doorwerking van beleidskeuzes in te schatten.
Voor meer informatie, zie: Financiën Omgevingswet en Werkplaatsen Omgevingswet & Begroting en Werkwijze structurele effecten Omgevingswet
Bewust van taak/verandering
Plan gemaakt (tijd, budget, capaciteit)
Is ontwikkeld
Getest / getoetst / getraind
Vastgesteld en verankerd in de lijn
Mijlpaal Niet gestart Mee bezig Afgerond
Bewust van taak/verandering
Plan gemaakt (tijd, budget, capaciteit)
Is ontwikkeld
Getest / getoetst / getraind
Vastgesteld en verankerd in de lijn
Actie(s)