Financiën

Financiële convenanten

Financiële convenanten en/of arrangementen met ketenpartners (uitvoeringsdiensten) zijn aangepast als gevolg van veranderingen in het proces, betrokkenheid of verschuivingen in het basistakenpakket. Eventueel zijn financiële consequenties doorvertaald in leges. Bijvoorbeeld op het vlak van basistaken, uitvoering bouwtaken, toezicht, milieutaken, geluid, bodem en omgevingstafel.
Bewust van taak/verandering
Plan gemaakt (tijd, budget, capaciteit)
Is ontwikkeld
Getest / getoetst / getraind
Vastgesteld en verankerd in de lijn
Mijlpaal Niet gestart Mee bezig Afgerond
Bewust van taak/verandering
Plan gemaakt (tijd, budget, capaciteit)
Is ontwikkeld
Getest / getoetst / getraind
Vastgesteld en verankerd in de lijn
Actie(s)