Dienstverlening

Standaard­brieven en berichten

De standaardbrieven, mails en automatische berichten (templates en sjablonen) zijn aangepast conform eisen wetgeving, begrijpelijkheid en op taalniveau (B1).
Toelichting
Alle bestaande brieven en documenten moeten gescreend worden op Wabo, bouwbesluit en Bal artikelnummers. Ook moet er een check komen op termen die niet meer kloppen onder de Omgevingswet (zoals bijvoorbeeld bestemmingsplan).
Zie ook: VTH-standaardbrieven voor de Omgevingswet en Wkb van regio IJsselland
Bewust van taak/verandering
Plan gemaakt (tijd, budget, capaciteit)
Is ontwikkeld
Getest / getoetst / getraind
Vastgesteld en verankerd in de lijn
Mijlpaal Niet gestart Mee bezig Afgerond
Bewust van taak/verandering
Plan gemaakt (tijd, budget, capaciteit)
Is ontwikkeld
Getest / getoetst / getraind
Vastgesteld en verankerd in de lijn
Actie(s)