Dienstverlening

Lokale toepasbare regels

De lokale toepasbare regels in het online Omgevingsloket voor vergunningcheck zijn getoetst op begrijpelijkheid en waar nodig met ketenpartners afgestemd. Hiermee ontstaan logische beslisbomen. De toepasbare regels die gemeenten met de bruidsschat hebben ontvangen van het rijk zijn gecheckt en eventueel aangepast.
Toelichting
De toepasbare regels zijn de vertaling van de juridische regels in begrijpelijke taal. Ze worden zichtbaar in de vragenbomen van het DSO. Voor alle regels uit het omgevingsplan kunnen toepasbare regels opgesteld worden. Een deel daarvan moeten de gemeenten zelf opstellen, niet alles wordt aangeleverd vanuit het Rijk.
Bewust van taak/verandering
Plan gemaakt (tijd, budget, capaciteit)
Is ontwikkeld
Getest / getoetst / getraind
Vastgesteld en verankerd in de lijn
Mijlpaal Niet gestart Mee bezig Afgerond
Bewust van taak/verandering
Plan gemaakt (tijd, budget, capaciteit)
Is ontwikkeld
Getest / getoetst / getraind
Vastgesteld en verankerd in de lijn
Actie(s)