Dienstverlening

Hulp verschillende doelgroepen

De voorkant van de gemeente is ingericht om verschillende doelgroepen (digibeten, laaggeletterden, blinden etcetera) op een goede wijze te ondersteunen. Denk daarbij aan hulp bij het indienen van een aanvraag of het op een duidelijke en begrijpelijke wijze beantwoorden van vragen.
Toelichting
De Omgevingswet en de Wkb leiden tot veranderingen in informatie aan de voorkant die voor verschillende doelgroepen benaderbaar en begrijpelijk moet zijn.
Voor ondersteuning bij de communicatie heeft de VNG een handreiking gemaakt: Handreiking communicatie Omgevingswet
Bewust van taak/verandering
Plan gemaakt (tijd, budget, capaciteit)
Is ontwikkeld
Getest / getoetst / getraind
Vastgesteld en verankerd in de lijn
Mijlpaal Niet gestart Mee bezig Afgerond
Bewust van taak/verandering
Plan gemaakt (tijd, budget, capaciteit)
Is ontwikkeld
Getest / getoetst / getraind
Vastgesteld en verankerd in de lijn
Actie(s)