Dienstverlening

Gemeentelijke website

De gemeentelijke website is ingericht op het bieden van informatie over de Omgevingswet en Wkb, procesinformatie rondom aanvragen, storingen, vragen rondom het Omgevingsloket, bijzondere lokale omstandigheden en participatie.
Toelichting
Voor ondersteuning bij de communicatie heeft de VNG een handreiking gemaakt: Handreiking communicatie Omgevingswet
Voor meer informatie over de wettelijke communicatie, zie: Wettelijk verplichte communicatie bij vergunningverlening, meldingen en informatieplichten
Bewust van taak/verandering
Plan gemaakt (tijd, budget, capaciteit)
Is ontwikkeld
Getest / getoetst / getraind
Vastgesteld en verankerd in de lijn
Mijlpaal Niet gestart Mee bezig Afgerond
Bewust van taak/verandering
Plan gemaakt (tijd, budget, capaciteit)
Is ontwikkeld
Getest / getoetst / getraind
Vastgesteld en verankerd in de lijn
Actie(s)