Dienstverlening

Communicatie­kanalen

Er zijn duidelijke afspraken over via welke kanalen van intern naar extern en van extern naar intern gecommuniceerd wordt met bijvoorbeeld inwoners, initiatiefnemers en belanghebbenden. Zoals bijvoorbeeld e-mail, telefonisch, social media, berichtenbox etcetera. Hierbij zijn servicenormen vastgelegd.
Toelichting
De communicatie wordt grotendeels digitaal, maar kan op verzoek van de aanvrager ook op papier plaatsvinden. Digitale communicatie kan altijd via de mail, maar er kan ook gekozen worden om standaard via de Berichtenbox van mijnoverheid.nl te communiceren. Met burgers die niet zijn aangesloten op de Berichtenbox moet op een andere manier gecommuniceerd worden.
Voor meer informatie, zie: Wettelijk verplichte communicatie bij vergunningverlening, meldingen en informatieplichten
Bewust van taak/verandering
Plan gemaakt (tijd, budget, capaciteit)
Is ontwikkeld
Getest / getoetst / getraind
Vastgesteld en verankerd in de lijn
Mijlpaal Niet gestart Mee bezig Afgerond
Bewust van taak/verandering
Plan gemaakt (tijd, budget, capaciteit)
Is ontwikkeld
Getest / getoetst / getraind
Vastgesteld en verankerd in de lijn
Actie(s)