Dienstverlening

Capaciteit

In de maanden voor en na inwerkingtreding van de Omgevingswet (inclusief de Wkb) gaan er meer vragen worden gesteld vanuit bewoners, bedrijven en andere belanghebbenden. Daar is de capaciteit op ingericht en er is achtervang geregeld voor het beantwoorden van deze vragen. Dit geldt zowel voor de front- als backoffice.
Bewust van taak/verandering
Plan gemaakt (tijd, budget, capaciteit)
Is ontwikkeld
Getest / getoetst / getraind
Vastgesteld en verankerd in de lijn
Mijlpaal Niet gestart Mee bezig Afgerond
Bewust van taak/verandering
Plan gemaakt (tijd, budget, capaciteit)
Is ontwikkeld
Getest / getoetst / getraind
Vastgesteld en verankerd in de lijn
Actie(s)