Bestuurlijk

Wettelijke beslis­termijn

De wettelijke beslistermijn van 8 weken voor het vergunningenproces wordt gehaald inclusief de processtap adviesrecht raad. Hou hierbij rekening met aantallen en zomerreces.
Toelichting
De huidige beslistermijn voor een vergunningaanvraag die afwijkt van de gemeentelijke regels is 26 weken. Dat wordt onder de Omgevingswet 8 weken, met een eenmalige verlengingsmogelijkheid van 6 weken. Dit heeft uiteraard invloed op het proces van behandelen van dit type aanvragen. Zeker wanneer de raad voor een aanvraag het bindend adviesrecht heeft ingesteld.
Voor meer informatie over de BOPA procedure en het betrekken van de Raad, zie: De BOPA
Bewust van taak/verandering
Plan gemaakt (tijd, budget, capaciteit)
Is ontwikkeld
Getest / getoetst / getraind
Vastgesteld en verankerd in de lijn
Mijlpaal Niet gestart Mee bezig Afgerond
Bewust van taak/verandering
Plan gemaakt (tijd, budget, capaciteit)
Is ontwikkeld
Getest / getoetst / getraind
Vastgesteld en verankerd in de lijn
Actie(s)