Bestuurlijk

Vaststellen participatie­beleid door raad

De gemeenteraad heeft participatiebeleid vastgesteld voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Dit participatiebeleid vormt het kader voor de motivering van participatie bij de kerninstrumenten van de Omgevingswet met uitzondering van de omgevingsvergunning.
Toelichting
De verplichting van vaststellen van participatiebeleid komt voort uit de motie Nooren c.s. De gemeente geeft aan hoe ze denkt de participatieprocessen vorm te geven bij de totstandkoming van het omgevingsplan, de omgevingsvisie en -programma's. Op die manier weten toekomstige participatenten waar ze aan toe zijn. Naar dit beleid wordt verwezen in de onderbouwing van de uiteindelijke participatiemotivering.
Via het VNG Forum Participatie zijn voorbeelden te downloaden/bekijken. Aanmelden en inloggen kan via: VNG-forum
Bewust van taak/verandering
Plan gemaakt (tijd, budget, capaciteit)
Is ontwikkeld
Getest / getoetst / getraind
Vastgesteld en verankerd in de lijn
Mijlpaal Niet gestart Mee bezig Afgerond
Bewust van taak/verandering
Plan gemaakt (tijd, budget, capaciteit)
Is ontwikkeld
Getest / getoetst / getraind
Vastgesteld en verankerd in de lijn
Actie(s)