Bestuurlijk

Vaststellen omgevings­plan door raad

De gemeenteraad is in staat om onderdelen van het omgevingsplan direct na inwerkingtreding op een effectieve manier vast te stellen. Het gehele omgevingsplan is vastgesteld voor 31 december 2029 - onder voorbehoud technisch KB - door de gemeenteraad.
Bewust van taak/verandering
Plan gemaakt (tijd, budget, capaciteit)
Is ontwikkeld
Getest / getoetst / getraind
Vastgesteld en verankerd in de lijn
Mijlpaal Niet gestart Mee bezig Afgerond
Bewust van taak/verandering
Plan gemaakt (tijd, budget, capaciteit)
Is ontwikkeld
Getest / getoetst / getraind
Vastgesteld en verankerd in de lijn
Actie(s)