Bestuurlijk

Bindend advies­recht

De gemeenteraad heeft eventueel aangegeven bij welke buitenplanse ontwikkelingen en initiatieven bindend adviesrecht van de gemeenteraad verplicht is. Tevens is aangegeven bij welke buitenplanse aanvragen van omgevingsvergunningen er een participatieverplichting van toepassing is.
Toelichting
De gemeenteraad kan een lijst van gevallen en of categorien van buitenplanse omgevingsplan­activiteiten vaststellen waarop het bindend adviesrecht van de raad van toepassing is. De gemeenteraad kan daarnaast een lijst van gevallen en of categorien van buitenplanse omgevingsplanactiviteiten vaststellen waarbij de initiatiefnemer verplicht is om aan participatie te doen.
Voor meer informatie, zie: Handreiking adviesrecht raad bij afwijking omgevingsplan
Bewust van taak/verandering
Plan gemaakt (tijd, budget, capaciteit)
Is ontwikkeld
Getest / getoetst / getraind
Vastgesteld en verankerd in de lijn
Mijlpaal Niet gestart Mee bezig Afgerond
Bewust van taak/verandering
Plan gemaakt (tijd, budget, capaciteit)
Is ontwikkeld
Getest / getoetst / getraind
Vastgesteld en verankerd in de lijn
Actie(s)