Bestuurlijk

Benoeming toezicht­houders

Toezichthouders en/of gemeentelijke adviseurs (bijvoorbeeld stadsbouwmeester) zijn benoemd door het college en mandaatbesluiten zijn aangepast.
Toelichting
Het staat de gemeente vrij om naast de gemeentelijke adviescommissie met de verplichte adviseurs, nog andere adviseurs in te schakelen. Advies over het uiterlijk van bouwwerken, over lokaal cultureel erfgoed, over ruimtelijke kwaliteit of over omgevingskwaliteit kan gevraagd worden aan de gemeentelijke adviescommissie of aan een andere persoon, instantie of bureau.
Bewust van taak/verandering
Plan gemaakt (tijd, budget, capaciteit)
Is ontwikkeld
Getest / getoetst / getraind
Vastgesteld en verankerd in de lijn
Mijlpaal Niet gestart Mee bezig Afgerond
Bewust van taak/verandering
Plan gemaakt (tijd, budget, capaciteit)
Is ontwikkeld
Getest / getoetst / getraind
Vastgesteld en verankerd in de lijn
Actie(s)