Bestuurlijk

Adviescommissie

Er is een gemeentelijke adviescommissie Rijksmonumenten­activiteiten ingesteld, en indien gewenst ook voor omgevings­kwaliteit­activiteiten (welstand). Leden zijn benoemd.
Toelichting
De Omgevingswet schrijft voor dat binnen de adviescommissie enkele leden deskundig zijn op het gebied van de monumentenzorg en dat deze leden in ieder geval worden betrokken bij de advisering over een rijksmonumentenactiviteit met betrekking tot een gebouwd of aangelegd rijksmonument. De commissie beschikt daarom ten minste over deskundigheid op het gebied van cultuurhistorie, bouw- en architectuurhistorie, restauratie, landschap en stedenbouw. De leden zijn onafhankelijk ten opzichte van het orgaan waaraan ze adviseren.
 
De VNG, Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed hebben de ‘Handreiking Adviesstelsel Omgevingskwaliteit’ gepubliceerd.
Bewust van taak/verandering
Plan gemaakt (tijd, budget, capaciteit)
Is ontwikkeld
Getest / getoetst / getraind
Vastgesteld en verankerd in de lijn
Mijlpaal Niet gestart Mee bezig Afgerond
Bewust van taak/verandering
Plan gemaakt (tijd, budget, capaciteit)
Is ontwikkeld
Getest / getoetst / getraind
Vastgesteld en verankerd in de lijn
Actie(s)