Over Klaar voor de Start

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Naast de nieuwe kerninstrumenten, raakt dit ook de werkprocessen van de gemeente en vraagt het een andere manier van werken. En tegelijk met de Omgevingswet wordt ook de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) ingevoerd.

In aanloop naar de invoeringsdatum ligt de vraag op tafel waar je als gemeente staat. Wat heb ik al ingeregeld en wat valt er nog te doen? Door de VNG zijn de afgelopen jaren diverse hulpmiddelen ontwikkeld om dit te bepalen. Bijvoorbeeld de monitoring gebaseerd op de minimale acties. Of de lijst met minimale eisen. Aan deze acties zijn wegwijzers verbonden. Hierin staan de voorbereidingen die gemeenten minimaal moeten hebben getroffen vóór de inwerkingtredingsdatum, om te kunnen werken volgens de Omgevingswet en Wkb.

De Klaar voor de Start tool brengt uw gemeente een stap verder. Niet minimaal, maar wat is er nodig om goed voorbereid te zijn richting invoering en ook daarna. Dit instrument bestrijkt bovendien het hele spectrum. Van financiën tot omgevingsplan. Van participatie tot aan het goed inregelen van uw back- en frontoffice. Aan de hand van 9 thema's doorloopt u de hele Omgevingswet en de Wkb. Zodat u goed voorbereid bent als de wetten in werking treden.

Gegevens

Uw gegevens worden niet opgeslagen. De VNG heeft op geen enkele manier inzicht in de ingevoerde gegevens en de uitkomsten van het invullen van de tool. U hoeft niet in te loggen, u exporteert uw resultaten als pdf die u op een later moment weer kunt importeren. Het is natuurlijk altijd mogelijk om de pdf met de resultaten te delen met uw RIO of de VNG als u vragen heeft.